NorthWind Club

logoNorthWind Club je spolkem, vzniklým za účelem propagace a rozvoje coursingového sportu a kynologie na území České republiky. Cílem klubu je kolektivní organizace kynologických akcí na mezinárodní úrovni.

První registrace klubu proběhla 15.2.2013, čímž se klub aktivně zapojil do dění na „coursingovém poli“ kynologie. V roce 2013 členové uspořádali několik úspěšných tréninků v prostorech Penzionu Alwin v Chlumci nad Cidlinou, Dobrém Poli a dostihové dráze ve Velké Chuchli. Klub byl také nápomocen při pořádání několika závodů dalších klubů, na kterých zajišťoval především technické zázemí.

Rok 2014 klub odstartoval „sněžným“ závodem Snow Wind Cup 2014 v Hrdoňově, který včetně tréninků a licencí čítal takřka 150 účastníků. Neméně úspěšným byl i závod Summer Wind Cup 2014 v Kolesách. V roce 2014 proběhla na dostihové dráze Kolín série závodů pro nechrty pro názvem Racing Wind Cup. I přes velkou úspěšnost této série, které se účastnilo i 90 psů v jeden den, se členové klubu rozhodli z organizačních důvodů v této činnosti prozatím nepokračovat. Posledním závodem roku 2014 je Final Wind Cup 2014 ve Zduchovicích. V roce 2014 klub spolupracoval s firmou JK Brand jako generálním sponzorem akcí, díky čemuž jsme účastníkům mohli nabídnout neobvykle štědré ceny. Manželům Kvapilovým patří náš neskonalý dík.

Do dalších let plánujeme nadále organizovat „sněžné“, „letní“ a „finální“ coursingové závody na území České republiky při kterých budeme neustále zvyšovat úroveň našich akcí.

V roce 2014 začala také naše spolupráce s organizací Galgo v nouzi. Každý rok putuje část výtěžku z našich akcí na podporu činnosti této organizace – jedná se o záchranu španělských galgů a pejsků z českých množíren. Každoročně pořádáme výstavu adoptovaných chrtů, veškeré příjmy z této akce jdou také na podporu Galgo v nouzi. Díky této pomoci mají šanci na adopci i „neadoptovatelní“ pejsci (staří, zranění apod.).

Od roku 2018 vypadl z našich akcí sněžný závod, pokud by se nám podařilo najít odpovídající prostory pro pořádání zimního závodu, rádi se k němu vrátíme. Nyní pořádáme 3 závody ročně – letní, prázdninový a finální coursing + výstavu adoptovaných chrtů.

  trička_northWind_loga11