Dokumenty

ČMKU

Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy

 

DaC komise

MVDr. Stanislav Chrpa – předseda DaCK

Tel: +420 602 280 761

 

Dana Bejčková – dostihové a coursingové licence, certifikáty pro třídu pracovní

Vrchlického 28, 419 01 Duchcov

Tel: +420 606 181 231

email: afghani@seznam.cz

 

Libuše Čížková – adepti, pozorovatelé, rozhodčí

Vestecká 1096/49, 250 01 Stará Boleslav

Tel: +420 608 373 527

e-mail: cizala@post.cz

 

Vladimír Panuška – měření psů


Řády a předpisy

Mezinárodní DaC řád – original

Mezinárodní DaC řád – překlad

Národní DaC řád

Šampion krásy a výkonu FCI – 3x CACIB nebo 2x CACIB a 2x res. CACIB ze dvou různých zemí a minimálně od dvou různých rozhodčích v období nejméně rok a den, 1x CACIL nebo 2x res. CACIL. Pes se musí zúčastnit alespoň tří CACIL závodů.

Šampion krásy a výkonu ČR – 3x CACT ČR ze dvou závodních sezón, 3x CAC ze dvou výstavních sezón alespoň od dvou rozhodčích, 5x umístění na CACT závodu v první polovině startovního pole (potvrzuje DaCK) a na coursingu současně získat 2/3 možného počtu bodů.

Český dostihový/coursingový šampion – 3x CACT ČR ze dvou závodních sezón, ve věku nad 15 měsíců ocenění nejméně velmi dobrý od dvou různých rozhodčích ze dvou výstav zastřešených ČMKU. Alespoň jedno takové ocenění musí získat mezi prvním a posledním CACT.

Šampion práce ČR (dostihy/coursing) – 3x CACT ČR ze dvou závodních sezón (minimálně 1x z mezinárodní nebo národní soutěže).


Podmínky pro získání Dostihové licence dospělých

Licenční karty (Dostihové licence) vystavuje ČMKU prostřednictvím DaCK ČMKU. Přijetím Dostihové licence se majitel zavazuje k dodržování všech platných řádů a směrnic, týkajících se dostihů a coursingů.

Licenční zkoušky může pes absolvovat od věku nejméně 12 měsíců pro plemena italský chrtík, whippet, sicilský chrt, basenji, portugalský podengo, dlouhosrstý vipet, a od 15 měsíců pro ostatní plemena.

Při plnění licenčních zkoušek musí mít pes nasazen košík (s výjimkou italských chrtíků) a dečku a musí vybíhat ze zavřených startovacích boxů (u irských vlkodavů je povoleno vybíhat z ruky před boxy), na coursingu startuje tzv. „z ruky“.

Pes musí splnit:

  • 1x sólo běh
  • 2x společný běh

s jedinci stejného plemene, na dostizích nejméně tří jedinců, na coursingu startují dva jedinci. Není-li k dispozici stejné plemeno, je možné absolvovat licenční zkoušku s plemenem podobné tělesné konstituce a rychlosti běhu (týká se pouze málopočetných plemen).

Nejsou-li k dispozici na dráze 3 jedinci, na coursingu 2 jedinci, může DaCK udělit výjimku, a to pouze u málopočetných plemen. Pes musí splnit alespoň 5 sólo běhů. O tuto výjimku žádá majitel DaCK po splnění podmínek pro udělení licence. Údaje o plnění licenčních zkoušek zaznamenává pořadatel do tréninkové karty.

Při plnění licenčních zkoušek musí být přítomen sbor rozhodčích jako při závodě, který rozhodne o splnění, či nesplnění, licenčního běhu.

Po splnění licenčních zkoušek a dovršení věku 15 měsíců pro plemena italský chrtík, whippet, sicilský chrt, basenji, portugalský podengo, dlouhosrstý vipet a 18 měsíců pro ostatní plemena odevzdá (zašle) majitel psa na adresu registrátora licencí:

  1. Tréninkovou kartu, v níž jsou zapsány splněné licenční zkoušky, u whippetů a italských chrtíků i zápis o měření kohoutkové výšky.
  2. Potvrzení o členství majitele v organizaci, která je členským subjektem ČMKU.
  3. Kopii průkazu původu psa.
  4. Poplatek za vystavení licence. (500 Kč)

Importovaní jedinci musí být zapsáni v plemenné knize ČMKU, jinak jim nemůže být vystavena Dostihová licence ČMKU.

Při prodeji psa do zahraničí se Dostihová licence předává se psem. Majitel prodej oznámí registrátorovi licencí, aby pes mohl být vyjmut z evidence ČR.

Na základě Dostihové licence importovaného psa je vydána Dostihová licence ČMKU, u whippetů a italských chrtíků je vydání karty podmíněno kontrolním přeměřením.

Pes českého majitele závodí na Dostihovou licenci ČMKU.