Dostihy

IMG_4289     IMG_8356

Dostihy jsou určeny pro všechna plemena chrtů (skupina FCI X) a část skupiny FCI V. Běhají se na dráze, která má tvar oválu (většinou dvě velká „U“ proti sobě), proto se někdy používá slovo „ovál“. Délka dráhy bývá pro italské chrtíky a vipety 360 m, pro ostatní plemena 480 m. Ale běhají se dostihy i na jiné vzdálenosti, například 280 m. Občas se pořádají i dostihy rovinné. Těch je však minimum a většinou jsou to dostihy propagační. Poloměr zatáček je 40 – 45 m, šířka dráhy na rovině 6 m, v zatáčkách 8 m, některé dráhy (Lednice) mají klopené zatáčky s převýšením asi 4%. Povrch dráhy tvoří tráva nebo písek (zde by se mělo hovořit spíše o jílovito-písčitých drahách, není totiž písek jako písek). Dostihová sezona trvá přibližně od března do října. Pořádá se okolo 20 dostihů. Způsob tažení návnady je dvojí- „klasický zajíc“ – lanko s návnadou je taženo před psy pomocí kladek, které jsou na zemi a celé zařízení je poháněno elektromotorem. Po každém běhu se lanko opět natáhne do výchozí pozice. Nebo se používá tzv. „nekonečný zajíc“, kdy je tažné zařízení namontováno na vnitřním okruhu dráhy a běhá stále dokola, takže se nemusí po každém běhu znova natahovat.

Způsob hodnocení. Běhá se ze startovacích boxů, kterých je šest, to znamená, že v běhu může být nejvíce šest chrtů. Psi a feny běhají zvlášť, při malém počtu mohou běžet společně v tzv. mix běhu.. Jsou dva způsoby postupu do finále, „dle časů“ a „dle pořadí“. Dle časů – pro tento způsob je bezpodmínečně nutná přesná časomíra, která v každém běhu změří časy všech startujících. Každý pes běží dvakrát (s výjimkou greyhoundů – pro ně je druhý běh fakultativní), počítá se lepší čas a 6 psů s nejrychlejšími časy postupuje do finále. Tento způsob je výhodnější (rychlejší) při větším počtu startujících. Dle pořadí – do finále se postupuje systémem rozběh, opravný běh, semifinále, finále.Tento způsob lze použít do maximálního počtu 36 startujících. Je třeba znát a respektovat současnou výkonnost psů a podle ní sestavit spravedlivě jednotlivé rozběhy.

Na dostih musí být pes vybaven dostihovým košíkem a dečkou. Veškeré bodovací, mistrovské, CACT a CACIL závody může běhat pouze pes s dostihovou licencí, která je mu vystavena na základě licenčních běhů. Pes musí bezchybně absolvovat jeden sólo běh a dva běhy společné.

U nás jsou stálé dostihové dráhy v Kolíně, Lednici na Moravě a Mladé Boleslavi. Všechny mají travnatý povrch s pískovým doběhem. Dráha v Lednici má klopené zatáčky. V Kolíně a Lednici je klasické tažení návnady, v Mladé Boleslavi je nekonečný zajíc. Dostihová dráha je i na Praskačce, tato dráha je však soukromá.. Příležitostně se konají dostihy i na jiných místech, jde většinou o dostihy propagační, bývají součástí dalších akcí.


ČESKÉ ORGANIZACE ZABÝVAJÍCÍ SE DOSTIHY:

Dostihová dráha Kolín

www.drahakolin.cz, nebo e-mail: drahakolin@centrum.cz, kontaktní osoba: Táňa Novakovská

Dostihová dráha Lednice

www.chrtilednice.cz, nebo e-mail: chrtilednice@seznam.cz, kontaktní osoba: Juraj Cihlář

Dostihová dráha Mladá Boleslav

www.interdogbohemia.com, nebo e-mail: , kontaktní osoba: